top of page

OVER ONS

Woordje van de voorziter

RENIER NIJSKENS

"KBAU wil haar werking eveneens toekomstgericht voeren"

Geschiedenis

De eerste vereniging van oudgedienden uit Afrika die het daglicht zag, was de “Cercle Royal Africain”, opgericht op 7 december 1889 en voorgezeten door generaal Albert Thys, de illustere ontwerper van de Matadi-Leopoldstad spoorlijn. De vereniging had twee doelstellingen: vaderlandsliefde tussen haar leden onderhouden en een ontmoetingsplaats bieden zowel voor  uitwisseling van ideeën en documentatie als voor ontspanning. De bijeenkomsten vonden regelmatig plaats op het Koningsplein 5, in de herberg ‘Le Globe’. Bij de viering van het vijftigjarig bestaan...

DoelSTELLINGEN

De doelstellingen van de KBAU, zoals bepaald in artikel 4 van de herziene statuten, zijn de volgende:

° Het collectieve geheugen van het werk van de Belgen en de Afrikanen in Congo, Rwanda en Burundi van het begin tot nu te bevorderen

° De bevoorrechte banden tussen België, Congo, Rwanda en Burundi vrijwaren en versterken

° Het coördineren en bevorderen van de collectieve belangen van haar leden

° Het samenbrengen van Belgen, Congolezen, Rwandezen & Burundezen die willen samenwerken om positieve dynamische relaties tussen deze landen te bouwen

° Bijdragen tot de toenadering tussen de volkeren van deze vier landen door doeltreffend op te treden tegen alle vormen van desinformatie tegen hen, door het bevorderen van een gemeenschappelijke geschiedschrijven van hun betrekkingen volgens feitelijke en wetenschappelijke criteria.

° Het verkennen, bestuderen en voorstellen van strategieën voor samenwerking die voor beide partijen voordelig zijn.

STATUtEN

Objectifs

Laatste bijwerking van de statuten (algemene vergadering van 08/11/2019)

bottom of page